Změna v jízdních řádech

Od 1. 1. 2018 kvůli změně v organizaci nastanou změny v jízdních řádech linek veřejné linkové dopravy v Olomouckém kraji. Na stránkách www.kidsok.cz jsou zveřejněny nové jízdní řády a přehled přečíslování a změn trasování linek a seznam linek pro jednotlivé zastávky