Upozornění na geodetické zaměřování

Společnost MDP GEO s.r.o. bude v následujících dvou týdnech (od 6. do 19. 8.) provádět na území Štítů, Březné a Heroltic vytyčení podzemního vedení elektrického vedení nízkého napětí a následně bude provádět geodetické zaměřovaní. Zpřesňování polohy nízkého napětí probíhá pod záštitou společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
 
Společnosti MDP GEO při výkonu činností přísluší veškerá práva, která dle energetického zákona a za zákonem stanovených podmínek svědčí provozovateli distribuční soustavy, tj. oprávněnému vstupu a vjezdu na cizí nemovitosti, v souvislosti se zřizováním, obnovou, a provozováním distribuční soustavy energetické společnosti.
Více informací se můžete dozvědět na webových stránkách www.mdpgeo.cz.

Jízdní řád cyklobusu

 Cyklobus bude zastavovat i ve Štítech! Od začátku června do konce září bude jezdit každou sobotu a neděli, o svátcích 5. – 6. července a 28. září.

CyklobusDX-2500N_20180613_102310_001