Ministerstvo průmyslu a obchodu a Grant Thornton Advisory realizují průzkum o internetu v domácnostech. Výsledky průzkumu budou sloužit jako jeden z podkladů pro přípravu nového Národního plánu rozvoje vysokokapacitních sítí. Dotazník je možné vyplnit do 22. 8. na webových stránkách https://grantthornton.eu/pruzkumint/