Upozorňujeme občany, že od 1. 4. 2017 budou vyváženy pouze popelnice označené nálepkou vydanou Městským úřadem ve Štítech.