Na základě připomínek cestujících k současným výlukovým jízdním řádům linek 930206, 932283 a 207 (souhrnný JŘ linek 930207, 931207, 932207), souvisejících s uzavírkou silnice II/369 ve Vyšehoří, uvádíme v příloze schválené výlukové jízdní řády těchto linek platné od 3. 9. 2023.

L930206

L932207

V000207

Bližší informace o uzavírce naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/uplna-uzavirka-silnice-ii-369-v-obci-vysehori/.