Vážení spoluobčané,

rád bych  touto cestou poděkoval všem, kteří přišli k volebním urnám a zúčastnili se voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Bc. Jiří Vogel – starosta města Štíty