Upozorňuji občany, kteří doposud neuhradili poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nemají popelnici označenou nálepkou platnou pro rok 2019, že s účinností od 1.4.2019 nebude popelnice vyvážena.

Bc. Jiří Vogel – starosta