Žádáme občany, aby v současné době upřednostnili bezhotovostní platbu poplatků. Poplatky  je možné uhradit na účet č. 1905698399/0800, částku a variabilní symbol umožňující identifikaci vaší platby vám sdělí na tel. č. 583 440 214 – p. Marcela Jurečková, nebo prostřednictvím e-mailu: jureckova@stity.cz nebo pospisilova@stity.cz