Z důvodu náhlého onemocnění člena souboru se představení Jak vyloupit banku ruší.