První školní den začal pro prvňáčky a jejich rodiče v místní základní škole slavnostním uvítáním s rouškami a štíty. Žáci druhé třídy na úvod přednesli krásné básničky. Pan starosta, paní ředitelka a třídní učitelka předali dětem slabikáře a popřáli jim krásný školní rok.

Přivítání prvňáčků