Miroslav Verner žil a krátký čas působil ve Štítech. Navštěvoval zde základní školu, po středoškolských studiích pracoval na stavbách a místní pile, protože mu tehdejšími představiteli z politických důvodů nebylo doporučeno další studium. Teprve po dvou letech se mu podařilo dostat na vysokou školu, kde studoval obor Egyptologie.

– archeolog, egyptolog a epigraf s dlouholetou archeologickou praxí v Egyptě. Zabývá se archeologií, historií a paleografií Egypta v období 3. tisíciletí před Kristem. Specializuje se především na archeologii doby stavitelů pyramid, na archeologických pracích se podílí již od roku 1964.
– Profesor Karlovy univerzity, člen řídícího výboru Mezinárodní asociace egyptologů, čestný člen Německého archeologického ústavu v Berlíně a Káhiře, člen korespondent Rakouského archeologického ústavu, člen Komise UNESCO pro Muzeum Núbie v Asuánu a Muzeum egyptské civilizace v Káhiře, hostující profesor na univerzitě v Hamburku a na Vídeňské univerzitě. Autor více než desítky monografií a přibližně stovky vědeckých článků publikovaných z velké části v mezinárodních egyptologických časopisech.