Od 9. října probíhá ve věži heroltického kostela rekonstrukce zvonové stolice pod vedením mistra tesaře Josefa Slánského. Některé nevyhovující díly jsou měněny a díly, které jsou cenné historicky, ale konstrukčně nevyhovující, budou v interiéru kostela vhodným způsobem uloženy. Zvonová stolice bude zachována v původní podobě umožňující zavěšení tří zvonů. Původní železný zvon z roku 1920 bude po konzervaci rovněž v kostele uchován. Byl sejmut na počátku oprav v pondělí 9.10.2017. V příštím týdnu by měla následovat montáž zavěšení zvonu nového a jeho vyzvednutí do věže. O čase i datu  tohoto jedinečného okamžiku, pokud chcete být osobně přítomni, vás budeme v rámci možností včas informovat na webových stránkách a facebooku Štítů  nebo bude možné se dotázat osobně na tel. čísle 602 593 294. Práce probíhají za podpory Města Štíty i dalších institucí.

Petr Beneš
IMG_5106IMG_5105IMG_5103IMG_5085IMG_5083