Již tradičně se na konci školního roku konalo v obřadní síni Městského úřadu ve Štítech slavnostní rozloučení s deváťáky.  V pondělí 28. června si žáci převzali od třídní účitelky Mgr. Kissové svá poslední vysvědčení a také drobné dárky od místostarosty Ing. Oty Wonkeho. Paní ředitelka Mgr. Haasová popřála absolventům hodně štěstí na jejich další cestě. Slavnostní akce se zúčastnili rodiče a rodinní příslušníci, nechyběli také někteří učitelé.

Fotogalerie