Narodil se r. 1920 v Lukách nad Jihlavou. Po absolvování povinného základního vzdělání v rodném městečku se připravoval na svou učitelskou dráhu ve Slezské Opavě a Brně. Praxi získával ve válečné době na rodné Vysočině, neminulo ho totální nasazení. Po osvobození dobrovolně nastoupil roční vojenskou službu. V roce 1946 se oženil s Vladimírou Slezákovou. Ve stejném roce se na výzvu ministerstva školství o osídlování pohraničí přestěhoval do poválečného Šilperka a přijal učitelské místo na zdejší Masarykově měšťanské škole. Štíty se staly jeho druhým domovem, založil tu rodinu, vychoval tři děti. Jeho rukama prošly na základní škole, kde učil především český jazyk, zeměpis a občanskou výchovu, stovky žáků, kteří na něho rádi vzpomínají.

Od roku 1946 do roku 1998 se velmi významně podílel na společenském, kulturním a tělovýchovném rozvoji města Štíty. Kromě profesní dráhy ve funkci učitele a zástupce štítecké školy byl dlouholetým kulturním pracovníkem a předsedou Osvětové besedy. Podílel se na rozvoji kinematografie – vedl, přebudoval a zmodernizoval štítecké kino, kde zároveň více než třicet let i promítal, byl průkopníkem využití audiovizuální techniky ve školství. Inicioval a organizoval různé akce, pracoval pro tělovýchovu, jako vlastivědný pracovník, dopisovatel odborných pedagogických a turistických časopisů, propagoval cestovní ruch i krásy Štítecka – vybudoval v republice i ve světě uznávaný autokempink a další. Za své zásluhy získal i několik vyšších rezortních vyznamenání – např. za rozvoj kinematografie či od Vládního výboru cestovního ruchu ČSR. (Více z životopisu na stránkách Štíteckého listu či Sborníku Státního okresního archivu Šumperk č. 12/2020.)

Pan učitel Rudolf Čáp stál celý život v popředí veřejného života našeho města a zejména v druhé polovině dvacátého století významně ovlivnil svou všestrannou činností rozvoj Štítů po stránce společenské, kulturní, vlastivědné, sportovní i pedagogické.