Upozorňujeme občany, že sčítání lidu, domů a bytů končí datem 11. května. Sečíst se je možné online na webu scitani.cz nebo prostřednictvím listinného formuláře. Pokud jste neobdrželi formulář od sčítacího komisaře, můžete si ho vyzvednout na poště.
Vyplněný listinný sčítací formulář lze do 11. května odeslat zdarma poštou v odpovědní obálce, nebo odevzdat na kterémkoliv kontaktním místě sčítání.