Školní jídelna při ZŠ+MŠ Štíty nabízí od 1. března 2022 stravování i pro veřejnost. Zaměstnanci firem, důchodci, ženy na mateřské dovolené i jiní cizí strávníci mohou poobědvat v příjemném prostředí naší školní jídelny v době od 11.30-12.00 h  nebo je možné oběd odebírat v jídlonosiči v době od 10.30-11.00 h.

Cena oběda pro cizí strávníky je 85,- Kč.

V případě zájmu neváhejte kontaktovat vedoucí školní jídelny na tel. 739 475 171 nebo piště na email: jaja.smrckova@seznam.cz.