Vážení obyvatelé Štítů,

v posledních dnech vidíme tak, jako nikdy předtím, že jsme jedna lidská rodina. Pandemie, která zasáhla svět, Evropu, Česko a naše město, nám připomíná nejen křehkost lidského života, ale také to, že důsledky našich rozhodnutí – i soukromých či méně důležitých – vždy ovlivňují větší skupinu lidí. Všichni – bez ohledu na věk, vzdělání, názory nebo vyznávanou víru – dnes skládáme zkoušku z lásky k sousedovi a ze schopnosti vzdát se svých tužeb pro větší dobro.

Vzhledem k ohrožení zdraví a života neexistují žádná nezodpovědná rozhodnutí. Není to jen naše rozhodnutí, zda zůstaneme doma, vyhneme se větším shromážděním nebo se přizpůsobíme doporučením služeb odpovědných za naši bezpečnost. Žádám vás o obezřetnost a zodpovědnost, jakož i o uvolnění vrstev dobra, které jsou v nás a které by se měly dostat do popředí v tak obtížných okamžicích. Obzvláště apeluji na starší a nemocné, kteří jsou takzvaně „rizikové skupiny“, aby neopouštěli své domovy, pokud je to jen možné.

Pro věřící je doba, kterou žijeme, také zkouškou víry a důvěry v Ježíše Krista. Víra naznačuje, že epidemie, nemoc, utrpení a smrt nejsou Božími tvářemi. Bůh nikdy nepřichází zničit. Bůh přichází milovat a učit nás lásce. Víra naznačuje, že Kristus je vždy blízký těm, kteří trpí a kteří k němu přicházejí se svým utrpením. Víra nám konečně připomíná, že Bůh vždy chce naše dobro. V to věřím, a vás chci posílit a v tomto duchu zažívám tuto obtížnou zkušenost s vámi.

Vím, že pro mnoho z vás byla neděle 22. března 2020 prvním Pánovým dnem bez mše za desetiletí. Pro nás všechny je to obrovský kříž, který zažíváme v této postní době. Vím, že existují lidé, pro které je nepřítomnost na nedělní mši svaté nepředstavitelným odřeknutím. Sjednocuji se s vámi a podporuji vás svou modlitbou v této těžké době.

Zároveň děkuji těm, jejichž domy se v posledních dnech staly skutečnými chrámy modlitby. Slyšel jsem pozoruhodná svědectví o křížové cestě oslavované ve vašich rodinách, o společné růžencové modlitbě nebo o mších přenášených prostřednictvím médií, kterými jste se zbožně spojili s farním společenstvím. Dnes, stejně jako v prvních stoletích křesťanství, se vaše domy staly domy církve.

Jsem vděčný Bohu za každého, kdo se stará o nemocné a kdo tvrdě pracuje na omezení účinků pandemie. Vzpomínám v modlitbě na zdravotníky a všechny služby, které se starají o naši bezpečnost. Žádám vás o tento pocit jednoty, odpovědnosti, obezřetnosti, vzájemného respektu a lásky. Žádám věřící o modlitbu a ujišťuji vás o této modlitbě.

Srdečně vás zdravím a z celého srdce vám žehnám.

P. Mgr. Jacek Brończyk, farář