Prázdniny utekly jako voda a 4. září se opět otevřely brány škol. V doprovodu rodičů do lavic první třídy štítecké základní školy usedlo 25 žáčků, které v tento slavnostní den přivítal starosta Bc. Jiří Vogel spolu s paní ředitelkou Mgr. Ilonou Haasovou a třídní učitelkou Mgr. Janou Špačkovou.

Fotogalerie