Populace města

2568

Obyvatelé

1226

Můži

1342

Ženy

52k

Průměr nových

4.5%

Další údaj

528

Důchodci


Jak to jde

Jde to pomalu (40%)
Ještě rychlejší (65%)
Tady je to rychlejší (60%)
To je skoro super (75%)

Rozloha

72m2

Obec

68m2

Pole

4000m2

Zastavěné plochy


Policie

10

Pořádková

5

Dopravní

6

Civilní zaměstnanci