Při příležitosti 740. výročí od své první písemné zmínky nechalo město Štíty na kostele Nanebevzetí Panny Marie zhotovit vitrážové okno. Ve čtvrtek 15. března 2018 bylo odstraněno původní skleněné okno a nahradila ho barevná vitráž zobrazující svatého Jana Nepomuckého. Svatý Jan Nepomucký je jeden z hlavních patronů české země a po Panně Marii je nejzobrazovanějším křesťanským světcem.

Štítecký kostel patří k dominantám města a jeho věž se ještě letos dočká opravy fasády věže.

Instalace vitráže