Město Štíty ve spolupráci s firmou Marius Pedersen a.s. rozmístí do štíteckých domácností (rodinných domů) 250 sad plastových popelnic na papír a plast o objemu 240 l . Cílem je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšení recyklace plastu a papíru. Popelnice budou rozmístěny pouze ve Štítech. Rozvoz popelnic proběhne od úterý 25. 7.