Český den proti rakovině proběhl ve středu 15. května a jako ústřední téma sbírky organizátoři zvolili „Prevenci nádorových onemocnění plic“. Dobrovolnice opět prodávaly kvítek měsíčku lékařského, ke kterému rozdávaly leták s informacemi o rizikových faktorech plicních nádorů, o možnostech jejich prevence a také užitečné odkazy na odbornou pomoc pro ty, kteří se rozhodli přestat kouřit. Od dárců se podařilo vybrat 8 762,- Kč a patří jim za to velký dík.

IMG_8588