Celkem 205 obcí ze všech krajů České republiky se přihlásilo do pětadvacátého ročníku soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova a v tomto seznamu se nacházejí i Štíty. Do této soutěže se totiž mohou přihlásit  i města či městyse vesnického charakteru, které mají maximálně 7 500 obyvatel. Pro soutěžící obce jsou připraveny finanční odměny od 500 tisíc korun až po 2,6 miliony korun, dle uděleného ocenění. Partner soutěže Vesnice roku 2019, společnost ŠKODA AUTO, zapůjčí na šest měsíců vítězi v kategorii Inovativní obec nový model ŠKODA CITIGO e-Pilot s čistě elektrickým pohonem, který je svým provozem (0 CO2) přínosem pro životní prostředí.

Již v pondělí 3. 6. zavítala krajská hodnotitelská komise k nám a v čase dvou hodin se zástupci města a spolků snažili ukázat to nejlepší ze Štítů. Prezentace se kromě pracovníků úřadu a knihovny zúčastnily tyto subjekty:  Základní a mateřská škola Štíty, skautské sdružení Hledači Štíty, SDH Štíty, Březná a Heroltice, MS Tetřívek, Crhovská chasa, TJ Sokol Štíty, Český zahrádkářský svaz Štíty a modeláři. Patří jim za to uznání a veliký dík.

Fotogalerie