Začátkem června přijela do Štítů hodnotící komise soutěže Vesnice roku. Zástupci města a spolků se snažili ve vymezeném čase co nejlépe naše město reprezentovat. Štítům tato snaha vynesla ocenění za místní spolkový život a občanskou společnost – Cenu naděje pro živý venkov v rámci Olomouckého kraje.