Úryvek z kroniky města Šilperku:

Tomáš  Garrique Masaryk jmenován čestným občanem Šilperka

U příležitosti 85. narozenin našeho pana státního prezidenta T. G. Masaryka se konalo slavnostní zasedání městské rady, ve kterém byl pan státní prezident T. G. Masaryk jmenován čestným občanem Šilperka. Holdovací telegram s přáním převzetí čestného občanství byl T. G. Masarykovi zaslán.

V předvečer narozenin byl pořádán slavnostní pochod. Občané šli s pochodněmi od Březné na městské náměstí, které bylo slavnostně vyzdobeno a radnice ozářena. Zde se pochod zastavil. Slavnostní řeč začal zástupce starosty pan Johann Kanira v němčině a pan František Minář v češtině. Slavnost byla zakončena státní hymnou. Na slavnosti bylo přítomno obyvatelstvo a školní děti.

Sedmého března, v den jeho narozenin, byla pro státního prezidenta ve farním kostele konána slavnostní mše.

Překlad: Ing. Jiří Liška

Kronika města Šilperka, tak zvaná Gáblerova kronika, psaná německy sütterlinem na stránkách 45 – 46. Inventární číslo 43, pořadové číslo 29. rok 1935, uloženo v archivu Šumperk.

Občané města Šilperka věnovali „Tatíčkovi“ Masarykovi k čestnému občanství množství darů – viz. foto.

masaryk