Od 10. 01. 2018 bude každou středu od 14:30 – 16:00 v Sokolovně probíhat tenisový trénink pro děti, které navštěvovaly tenisovou školu v letních měsících na tenisových kurtech ve Štítech. Podmínkou pro vstup do sokolovny je sálová obuv. Více informací na +420 732 646 417 – Jiří Jelínek ml.