Z důvodu pokračujících prací na rekonstrukci vozovky dojde v termínu od 24. 4. 2023 do 18. 5. 2023 k úplné uzavírce silnice III/3684 ve městě Štíty směr Jedlí.

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930279, 932274, 932287 dopravce ARRIVA autobusy a.s.  Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po objízdných trasách popsaných v dokumentu zde:

KIDSOK – jízdní řády v době uzavírky

 

Výlukové jízdní řády jsou zde:

930279 Šumperk – Sudkov – Jedlí – Cotkytle

932274 Zábřeh – Svébohov – Jedlí – Štíty

932287 Zábřeh – Svébohov – Jedlí – Cotkytle – Štíty

Bližší informace o uzavírce, včetně popisu změn ve vedení autobusové dopravy, naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/uplna-uzavirka-silnice-iii-3684-ve-meste-stity/.