Každým rokem pořádá Město Štíty vánoční koncert. Letos jeho termín připadl na pátek 13. prosince. Pozvání s radostí přijal Martin Hroch, který usedl za klavír a doprovázel violistku Evu Mokrou, zpěváka a sbormistra Ondřeje Štefáčka a dívčí pěvecký sbor Prímadonky z Havlíčkova Brodu. Krásný dojem z koncertu snad nikomu nezkazila příhoda s  výpadkem elektrického proudu, kdy v kostele zavládla na kratší dobu tma. Posluchači si tak odnesli o jeden nevšední a trochu adrenalinový zážitek navíc.

Fotogalerie