Ve čtvrtek 24. 11. se od 16:00 hodin konalo v kulturním domě ve Štítech vánoční tvoření s jarmarkem rukodělných výrobků. Tvořivé dílny přilákaly mnoho dětí, které si na jednotlivých stanovištích mohly vyrobit něco hezkého se skauty a dobrovolníky, kteří se do této akce také zapojili, a všem za to patří velký dík. Návštěvníci si za poslechu vánočních koled poseděli u punče či kávy od Hamarek a mnozí z nich si také odnesli krásné ručně vyráběné věci, které si zakoupili u přítomných prodejců na jarmarku. Tato vydařená akce jistě všechny přítomné naladila na nadcházející advent.

Fotogalerie