Narodil se 2. srpna 1927 v Hrabové v okrese Šumperk do rodiny rolníka. Když ho jako jedenáctiletého postihla okupace Sudet, navštěvoval měšťanskou školu v Zábřeze, kterou dochodil s vyučovacím jazykem českým a požádal o povolení a přestup na Vyšší rolnickou školu v Olomouci. Německým úřadem mu byl povolen přestup do Protektorátu, a proto pracoval na hospodářství svých rodičů do roku 1945 jako zemědělský pomocník. Od 1. září 1945 byl přijat na Vyšší rolnickou školu v Olomouci, kterou ukončil v červnu 1949. V září 1949 externě vyučoval na Lidové zemědělské škole v Dubicku. V říjnu 1949 nastoupil na vojenskou službu. Na jaře 1950 se zhoršily poměry v rodině natolik, že MNV Hrabová požádal o náhradní zálohu pro něj, jako živitele rodiny. Od 1. září 1951 byl přijat jako stálý učitel na Zahradnické škole v Zářeze. V roce 1953 byl Ministerstvem zemědělství v Praze přeložen do Cítolib u Loun jako vedoucí odborného výcviku a učitel. Od 1. září 1956 byl jmenován ředitelem Zemědělské učňovské a mistrovské školy se školním statkem v Měcholupech u Žatce. V roce 1950 byl krajským přeřazením jmenován ředitelem Zemědělské školy ve Štítech. Po zrušení školy ve Štítech v roce 1978 až do roku 1980 byl učitelem na Zemědělské škole v Zábřeze.

Od 1. října 1980 až do 1. října 1987 byl předsedou MNV Štíty až do odchodu do důchodu.
Zasloužil se na Rekonstrukci budovy prodejny Jednoty a byty, na dokončení kulturního domu, vybudování vodovodu, rozestavění přístavby kulturního domu a sloučení MNV Zborov a Horní Studénky.