V pátek 8. října od 14:00 do  22:00 hodin a v sobotu 9. října od 8:00 do 14:00 hodin budou probíhat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V případě, že jste neobdrželi volební lístky, si je můžete vyzvednout v infocentru nebo na podatelně MÚ Štíty, v den voleb přímo ve volební místnosti. Prosíme o dodržování protiepidemických opatření v průběhu voleb.