K příležitosti 740. výročí od první písemné zmínky o Štítech je toto číslo věnováno Střípkům ze Šilperska a Štítecka – zajímavým údajům a datům, vzpomínkám, památkám a historii oddílů a spolků.

Štítecký list č. 4/18