Vzhledem k velkému úbytku pitné vody ve zdrojích vyhlašuje starosta města Štíty okamžitý zákaz napouštění bazénů, zalévání zahrad a mytí automobilů pitnou vodou z veřejného vodovodu. Žádáme tímto občany i o maximální šetření vodou v domácnosti.