Ve Štítech a přilehlých obcích se opět začátkem roku konala Tříkrálová sbírka. Ve Štítech se koledníkům podařilo vybrat 38 918,- Kč, v obci Březná 5 386,- Kč, v Herolticích 4 739,- Kč a v Crhově 2710,- Kč. Charita Zábřeh děkuje všem dárcům a koledníkům.