Skupinky koledníků opět vyrazily do ulic Štítů a známé „My tři králové jdeme k vám…“ se ozývalo i na Březné, v Herolticích a v Crhově. O vaší štědrosti svědčí částka 56 452,- Kč, kterou se podařilo ve Štítech a přilehlých obcích vybrat. Do zapečetěných kasiček jste ve Štítech vložili 36 816,- Kč, na Březné 6 404,- Kč, v Crhově 5912,- Kč a v Herolticích 7 320,- Kč. Charita Zábřeh děkuje všem dárcům a také koledníkům, kteří věnují svůj volný čas pro dobrou věc.