V letošní Tříkrálové sbírce bylo ve Štítech vybráno 21 735 Kč ve Štítech, 7 286 Kč v Crhově, 6 648 Kč v Herolticích a 3 166 Kč v obci Březná. Celkem občané vhodili do pokladniček 38 835 Kč. Charita Zábřeh děkuje všem dárcům a koledníkům.