V dubnu letošního roku Město Štíty vyhlásilo výtvarnou soutěž, do které se mohly zapojit děti z mateřské a základní školy. Měly namalovat, nakreslit nebo jinak ztvárnit svoji představu, jak by měl vypadat ideální svět. Soutěže se zúčastnily děti z prvního, druhého, čtvrtého a pátého ročníku štítecké základní školy. Za svoji snahu obdržely odměnu a jejich výtvory budou do poloviny prázdnin k vidění ve vestibulu radnice. Během června budou vystavena díla 2. a 5. třídy, během července třídy 1. B a 4. třídy.

Radka Jánešová