Začátkem září vyhlásilo Město Štíty výtvarnou soutěž KOUZLO PODZIMU pro děti ze základní a mateřské školy. Sešly se nám výtvarné práce od 44 dětí. Z nich jsme po konzultaci s výtvarnicí Ivanou Valentovou vybrali 16 výtvorů, jejichž autoři obdrží dárkovou poukázku a drobné dárky. Všechny děti, které se soutěže zúčastnily, dostanou sladkou odměnu, kterou jim předají paní učitelky ve škole a za to jim děkujeme. Poděkování patří také paní Valentové za odborné zhodnocení výtvarných prací, které jsou k vidění ve vestibulu radnice.