K výročí 745 let od první písemné zmínky o Štítech vyjde Štítecký list s historickou tématikou. Přivítáme příspěvky občanů – články, vzpomínky a fotografie týkající se historie našeho města.

Své příspěvky posílejte do 20. 6. na e-mail šéfredaktorky ŠL: hudouskova@stity.cz nebo je přineste osobně do kanceláře naproti infocentru.