V roce 2017 byla v našem městě vybudována nová městská knihovna. Když byla přestěhována, nastala doba rekonstrukce staré radnice. Po jejím skončení přešly do bývalých nově upravených prostor knihovny třídy ZUŠ a zbývající místnosti byly věnovány zájmové činnosti. Jedna z nich byla určena pro klubovnu skautů, druhá byla věnována budoucímu klubu pro důchodce, třetí je společná kuchyňka.

Na podzim letošního roku začalo osm seniorů upravovat vnitřní prostory, aby se zde budoucí uživatelé dobře cítili.

V adventním čase dne 11. prosince byl KLUB SENIORŮ založen, na zahajovací prohlídku byla pozvána celá veřejnost. Úvodní besedy se účastnilo 42 seniorů, které přivítal pan starosta Jiří Vogel a popřál všem budoucím účastníkům klubu mnoho úspěchů.

Skutečnou činnost zahájí klub 15. ledna 2020 v 16 hodin, na programu bude beseda o možnostech klubovní činnosti a organizačním uspořádání Klubu. Doplněna bude společenskými hrami, poslechem hudby a snad také zpěvem.

Zprávy o konání schůzek a jejich programu budou uveřejňovány ve vývěsce turistiky na náměstí.

Přejeme účastníkům nového KLUBU SENIORŮ mnoho zdaru, mnoho aktivních počinů a mnoho radosti a spokojenosti při společných akcích.

Za zakládající členy Marie Lauermannová