zehnani-zvonu-5

V sobotu 24. 9. 2016 se v kostele sv. Jana Křtitele v Herolticích konala významná událost – žehnání nového zvonu sv. Václava – zvonu smíření. Slavnostní Mši svatou sloužil olomoucký generální vikář Mons. Josef Nuzik za asistence kněží  P. Mgr. Jacka Bronczyka ze Štítů, P. Mgr. Iosifa Altmana z Kroměříže, P. Mgr. Stanislava Suchánka z Lipníka nad Bečvou a P. ThLic. Ireneusze Szocinskeho z farnosti Bystřec za vynikajícího hudebního doprovodu a zpěvu štítecké scholy.

Zvon o hmotnosti více než 300 kg vyrobila dílna akademického sochaře a mistra zvonaře  Josefa Tkadlece z Halenkova u Vsetína. Byl odlit v r. 2015 tradiční, dnes již málo používanou, zvonařskou technologií a je skutečným uměleckým dílem. Organizátoři plánují, po opravě zvonové stolice, jeho zavěšení v r. 2017.

Velký dík patří městu Štíty v zastoupení starosty Bc. Jiřího Vogela za technickou a finanční pomoc a  lidem z iniciativy „ Živé Heroltice“ za přípravu i organizaci celé slavnosti. Všem dárcům děkujeme za finanční příspěvky a těm, kteří slavnost navštívili, za opravdovou sváteční atmosféru.

Radka Jánešová – IC Štíty

Petr Beneš – „Živé Herotlice“

Žehnání zvonu v Herolticích – 24. 9. 2016

 

 

 

There are no comments yet.

Napsat komentář