Ceník inzerce

Formáty inzerce

Cena inzerce zahrnuje:

  • vytištění inzerátu ve čtvrtletníku Štítecký list
  • doručení do schránek do 750 domácností zdarma
  • elektronická verze Štíteckého listu je umístěna na stránkách www.stity.cz v oddělení „Štítecký list“
  • zaslání jednoho výtisku na adresu inzerenta (netýká se řádkové inzerce)

Ceny jsou platné od 20. 2. 2013.


Objednávka inzerce ve Štíteckém listu