Město Štíty v době adventu pořádá Mikulášskou nadílku a Vánoční koncert.

Mikulášská nadílka začíná ve středu 7. prosince v 17:00 hodin u fotbalového hřiště. Čekání na mikulášskou družinu zpestří vystoupení žáků ze ZUŠ a druhého ročníku ZŠ. V klubovně fotbalistů bude otevřena již z předchozích „nadílek“ známá nalejvárna u dvou čertů. Tam si můžete zajít na výborný čertovský punč v alko i nealko variantě a doplnit ho andělskou sladkostí. Pro ty, kdo budou mít opravdový hlad, nabídneme špekáčky na opečení. Na čertovský oheň budou dohlížet šikovní štítečtí skauti.

Po dvouletém odkladu konečně přivítáme v pátek 9. prosince v 17:00 hodin Litomyšlský symfonický orchestr a Smíšený pěvecký sbor BENDL z České Třebové. Na programu Vánočního koncertu je Česká mše vánoční od J. J. Ryby a Když Betlém nespí od Davida Lukáše, uměleckého vedoucího a dirigenta Litomyšlského symfonického orchestru. Toto amatérské hudební těleso má za sebou bohatou historii a již mnoho vystoupení i s významnými profesionálními sólisty. Smíšený pěvecký sbor BENDL vznikl v roce 1923 a svůj název dostal podle jednoho z nejpopulárnějších skladatelů sborové tvorby tehdejší doby – Karla Bendla. Sbor pravidelně vystupuje na koncertech v České republice i v zahraničí.

Vstupné na koncert je dobrovolné.