Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 27. 5. 2024