Od 1. 9. bude platit zákaz provozu kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy 13. 3. 2024

Městský úřad Zábřeh, oddělení životního prostředí upozorňuje na zákaz provozu kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy (dle ČSN EN303-5), které jsou napojeny na teplovodní soustavu ústředního vytápění a to s účinností od 1.9.2024 pro zdroje umístěné v rodinných domech, bytových domech nebo stavbách pro rodinnou rekreaci. V ostatních objektech platí tento zákaz již od 1. 9. 2022.

Zároveň je povinností zajistit si kontrolu technického stavu a provozu spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 kW do 300 kW včetně, které jsou napojeny na teplovodní soustavu ústředního vytápění (kotle a topidla napojená na teplovodní vytápění). Kontrola je prováděna odborně způsobilou osobou stanovenou výrobcem zdroje, nebo jinou odborně způsobilou osobou, která má od jiného výrobce oprávnění pro kontrolu daného typu zdroje, pokud výrobce žádnou odborně způsobilou osobu nestanovil, výrobce zanikl, anebo není schopen zajistit kontrolu za cenu do stanovené částky referenčního finančního limitu2 (zpravidla v důsledku velké dojezdové vzdálenosti odborně způsobilých osob).

Provozovatelé nevyhovujících kotlů mají v současné době možnost využít kotlíkové dotace až do 30.8.2024 – více info na https://www.kr-olomoucky.cz/dotacni-program-kotlikove-dotace-v-olomouckem-kraji-v-cl-5946.html

Provozování spalovacích stacionárních zdrojů v rozporu se zákonem o ochraně ovzduší je považováno za přestupek (§ 23 a § 25 zákona). V závislosti na závažnosti porušení zákonné povinnosti lze fyzické osobě uložit pokutu ve výši až do 20 000 Kč, resp. 50 000 Kč (§ 23 odst. 2 zákona). Porušení povinností

ze strany právnických osob anebo fyzických osob podnikajících je rovněž přestupkem, za který lze uložit pokutu (v relevantních případech) v závislosti na spáchaném přestupku (§ 25 odst. 7 zákona) až do výše 500 000 Kč.