Crhovská chasa vydala knihu o masopustu 21. 2. 2024

Andrea a Tomáš Hanáčkovi jsou autory nové knihy Crhovský masopust, která vyšla k desátému výročí založení spolku Crhovská chasa. Publikace je k dostání ve Štíteckém infocentru za cenu 299,- Kč.