Partnerská města

Město Štíty má v současné době dvě partnerská města.

Smlouva o partnerství s italským městem Belvedere Ostrense byla podepsána 31. 5. 2008 starostou Štítů Bc. Jiřím Vogelem a starostkou Belvedere Ostrense Monicou Moriconi. Obě města udržují přátelské vztahy a jejich zástupci se setkávají v rámci partnerských dnů střídavě v Čechách a v Itálii.

Smlouva o partnerství s polským Niemodlinem byla podepsána 20. 10. 2007 starostou Štítů Bc. Jiřím Vogelem a starostou Niemodlinu Miroslawem Stankiewiczem. Zástupci měst se vzájemně zvou na kulturní akce či sportovní  soutěže.

PARTNERSKÉ DNY VE ŠTÍTECH – 17. – 20. 5. 2023

Ve středu 17. května přijela na návštěvu delegace z Belvedere Ostrense. Na štítecké radnici přivítal zástupce tohoto italského města starosta Bc. Jiří Vogel spolu s místostarostou Ing. Otou Wonkem a radním Vlastimilem Kulhánkem. Pozvání na setkání přijala i Ing. Bc. Milada Sokolová, členka Zastupitelstva Olomouckého kraje pro oblast vnějších vztahů a cestovního ruchu, a také PhDr. Petr Sokol, Ph. D.

Po slavnostním přivítání se všichni společně vypravili na procházku městem. Prohlédli si náměstí, městskou knihovnu, sokolovnu, basu, mateřskou školu a tělocvičnu v rekonstrukci. Navštívili kostel Nanebevzetí Panny Marie, kde je přivítal pan farář P. Mgr. Jacek Bronczyk. Poté se vydali na exkurzi firmy Rouča s. r. o. v Bukovici, kde se vyrábějí hliníková okna a dveře.

Naši hosté také viděli přírodní scenérie okolo Bukové hory a Suchého vrchu a navštívili historické památky v Litomyšli a Nových Hradech, kde se dozvěděli mnohé z naší historie.

Zástupci obou měst potvrdili zájem o pokračující spolupráci a těší se na další setkání.

Partnerské dny finančně podpořil Olomoucký kraj.