Czech POINT

Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde může každý člověk zažádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků, podat podání, zažádat o datovou schránku, či provést autorizovanou konverzi na žádost.

Pracoviště CZECH POINT nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku.

Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Za údaje, které žadatel z výstupu získá, nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů). Žadatel musí znát určité identifikační údaje o subjektu, ke kterému chce získat výstup.

Co vám Czech POINT nabízí?

Výstup z katastru nemovitostí

Co dostanete:

Co potřebujete vědět:

Kolik to bude stát:

Výstup z obchodního rejstříku

Co dostanete:

Co potřebujete vědět:

Kolik to bude stát:

Výstup ze živnostenského rejstříku

Co dostanete:

Co potřebujete vědět:

Kolik to bude stát:

Výpis z rejstříku trestů

Co dostanete:

Co potřebujete:

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Co dostanete:

Co potřebujete:

Kolik to bude stát:

Výpis z insolvenčního rejstříku

Co dostanete:

Co potřebujete:

Kolik to bude stát:

Ověřený výstup ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Co dostanete:

Co potřebujete:

Kolik to bude stát:

Datové schránky

Co je možné zajistit:

Co potřebujete:

Kolik to bude stát:

Konverze dokumentů

Autorizovaná konverze znamená úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě nebo naopak.

Autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu

Co dostanete:

Co potřebujete:

Kolik to bude stát:

Autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu

Co dostanete:

Co potřebujete:

Kolik to bude stát:

Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků isoh

Co může pracovník kontaktního místa provést:

Co potřebujete:

Kolik to bude stát:

Kde můžete o výstupy požádat?

Na Městském úřadě ve Štítech, nám. Míru 55, 789 91 Štíty – oddělení matriky

Upozornění

Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT, jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaši listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat jí u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušném katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů).

Czech POINT E-SHOP – výpisy poštou

Pro tři výpisy z centrálních registrů státní správy díky službě Czech POINT E-SHOP nemusíte udělat jediný krok. Pomocí jednoduchého webového formuláře můžete výpis ze živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku a katastru nemovitostí objednat ze svého počítače a počítat, že do tří pracovních dnů od přijetí objednávky vám je pošťák spolehlivě dodá.