Spolky, kluby, sdružení

Klub seniorů Štíty

Zapojování seniorů do kulturního a společenského života města, pořádání výletů, zájezdů, přednášek, besed, společná zábava, ruční výroba, hry, poslech hudby.

Předseda: Stanislav Knápek
Místopředseda: Marie Lauermannová

nám. Míru 336

Myslivecké sdružení Tetřívek

Myslivecký hospodář – Vlastimil Kulhánek

724 324 435

Sbor dobrovolných hasičů Štíty

více o sboru

Skautský oddíl Hledači Štíty

Skautský oddíl Hledači Štíty se schází v klubovně (bývalá ZUŠ) na staré radnici (nám. Míru 38) každý pátek od 15:00 do 17:00 hodin.

Vedoucí: Luboš Skácel, Kristýna Koutná

nám. Míru 38

731 625 516

www.skautstity.blogspot.com

TJ Sokol Štíty – fotbal

www.fotbalstity.cz