Výbory a komise

Komise rady města

Komise kulturní a partnerství

předsedkyně

Radka Jánešová

členové

Iveta Horvátová, Eva Šatánková, Adéla Daňková, Miluše Smolíková, Eduard Polášek, Vlastimil Kulhánek, Luboš Skácel, Karel Večeř, Václav Haltmar

Sociální a zdravotní komise

předsedkyně

Eva Šatánková

členové

Martina Dušková, Ing. Pavla Machová

Sbor pro občanské záležitosti

předsedkyně

Iveta Horvátová

členové

Markéta Hudousková, Marie Kreuzigerová, Jaroslava Frodová, Nina Orságová, Alena Krmelová, Dana Batková, Viera Altmanová, Josefa Linhartová, Jana Prokopcová, Milena Sedláčková, Jana Kubelková, Milena Šulová, Ivar Směšný

Redakční komise

předsedkyně

Markéta Hudousková

členové

Iveta Horvátová, Radka Jánešová, Alexandr Krobot, Marcela Axmannová, Ing. Alena Wonkeová, Mgr. Jitka Jílková

Krizové řízení a povodňová komise

předseda

Bc. Jiří Vogel

členové

Ing. Oto Wonke, Mgr. Ilona Haasová, Ing. Martin Klein, Vladimír Světlík, Petr Žerníček, Zdeněk Fingr, Václav Haltmar

Komise sportovní

předseda

Vojtěch Langer

členové

Antonín Čech, Jiří Janků ml., Martin Pecháček, Michal Kubíček, Petr Altman, Pavel Hrdina, Lucie Kreuzigerová, Martin Haltmar, Michal Doubrava, František Benda, Pavel Kohoutek, Pavel Studnička, Petr Pospíšil, Milan Pospíšil, Pavel Knápek

Výbory zastupitelstva města

Kontrolní výbor

předseda

MUDr. Pavel Bartoň

členové

František Haltmar, Jaroslav Hudousek, Vladimír Světlík, Jan Veselý

Finanční výbor

předseda

Luboš Skácel

členové

Alena Pecháčková, Ing. Vendula Opravilová, Mgr. Helena Žouželková, Ivar Směšný